Endringer i toppledelsen hos Helgeland Kraft

Frode Valla i Helgeland Kraft.

Frode Valla i Helgeland Kraft. Foto:

DEL

Det er i en pressemelding Helgeland Kraft opplyser om at nåværende konserndirektør for Nett, Frode Valla, går over i en ny stilling i konsernet som direktør Forretningsutvikling. Valla har allerede tiltrådt i stillingen.

Stillingen som konserndirektør Nett blir lyst ut med det første, og inntil stillingen blir besatt vil konsernsjef Eivind Mikalsen fungere i stillingen.

Helgeland Kraft forklarer endringen med at de står foran store endringer både organisatorisk og forretningsmessig i de kommende årene. Dette blant annet fordi myndighetene ønsker å skille nettvirksomheten funksjonelt fra resten av konsernet innen 1. januar 2021.

- For å analysere mulighetene konsernet Helgeland Kraft har og ikke minst hva som må gjøres mot målet om ett fullelektrisk samfunn, mener vi at det er viktig å fokusere på temaet forretningsutvikling. Stikkord her er elektrifisering av transport – biler, busser, ferger m.v. – oppdrett og annen industri som vil legge om fra fossilt brensel til fornybar elektrisk energi. Dette omtales også som det grønne skifte. Nye store kraft prosjekt kommer også inn under stillingen, da vi ser ett økende behov for å være på hugget ved nyetableringer og utvidelser av eksisterende industri. Med denne endringen ønsker vi også å spisse fokuset på nettvirksomheten, der utfordringene til organisering og forbedringer gir oss flere utfordringer i årene som kommer, uttaler konsernsjef Eivind Mikalsen.

Artikkeltags