Kristin (31) skal hindre ungdom å gå i luksusfellen: – Personlig økonomi er ikke med i læreplanen på ungdomsskolen og videregående, men vi tror det er viktig