– Det synes å foreligge et mønster der fire ledere på to år har mottatt varsler og mistillitserklæringer fra mellomledere og tillitsvalgte

– Det er ekstraordinært at så omfattende varslinger med så mange påstander ender opp med at varslerne ikke kan gis medhold på noe punkt.