Krevde refusjon for pasienter som ikke fikk behandling. Fratatt retten til offentlig støtte i to år

En fysioterapeut fra Helgeland har mistet trygderettighetene i to år, etter at HELFO avdekket uberettigede refusjonskrav på omlag 135.000 kroner. Også driftstilskuddet for samme periode er stoppet av den aktuelle helgelandskommunen.