Nesten fritt fram å plukke multe, men det er én type problematikk som dukker opp hvert år på denne tiden

Nå er det (nesten) fritt fram for å plukke multer i utmark. Unntaket er hvis grunneier har nedlagt uttrykkelig forbud mot den slags.