Fylkesmannen svarer de 66 legene på Helgeland: Oppfordrer til mer dialog med sykehuset

Av

Fylkesmannen i Nordland oppfordrer kommunene på Helgeland til å jobbe for en god dialog og et godt samarbeid med de aktuelle instanser.