- 15, -17, -14, -15, -14, -12, -13, -12 og -12.

Og lite eller ingen nedbør.

Slik kan man kort og godt oppsummere Yr.nos langtidsvarsel for Mo i Rana i perioden torsdag 7. januar til fredag 15. januar. For det ser ikke ut til at kulda skal gi seg med det aller første, noe som også bekreftes av Vervarslinga for Nord-Norge.

- Det virker som om kulda vil vare relativt langt frem i tid, uttaler vakthavende meteorolog Sevim Müller onsdag.

- Temperaturene vil nok holde seg slik de er i dag, i det minste frem til mandag. Da venter vi nok et lavtrykk som er på vei oppover. Det kan føre til at det blir litt varmere, selv om det fortsatt vil være kuldegrader.

Müller uttaler at det er en liten sjanse for at dette lavtrykket vil bringe med seg noe nedbør i indre strøk, men bortsett fra det, ser det ut til at det vil bli tørt og kaldt i hele perioden.

Meteorologen tar imidlertid et lite forbehold siden usikkerheten rundt langtidsvarslet øker jo lengre frem i tid man kommer. Hun minner også om OBS-varslet for lokalt stor gress- og lyngbrannfare som er sendt ut for Helgeland.

- Siden det ikke ser ut til å bli noe nedbør å snakke om i perioden, er det fortsatt stor fare for gress- og lyngbrann i områder hvor det ikke ligger snø.