Lege risikerer advarsel fra Helsetilsynet etter å ha behandlet pasient med vitaminpreparater som ikke finnes i Norge. Klageren spør hva som egentlig har blitt injisert