Sykepleierforbundet i Nordland uttrykker bekymring: - Langvarig belastning i form av uro og frustrasjon for ansatte i Helgelandssykehuset