Brukerutvalget i Helgelandssykehuset: - Vi oppfordrer alle til å komme med høringsuttalelse om framtidas sykehus