– Dette møtet med helgelandspolitikerne blir en viktig brikke i beslutningsgrunnlaget mitt, sier helseministeren

– Jeg har gledet meg til dette møtet, og nei, jeg har ikke bestemt hvordan jeg mener sykehusstrukturen på Helgeland skal være i framtida. Ikke ennå.