Rana kommune om utkast til samfunnsanalyse: – En modell med to sykehus gir klart lavest økning i reisetider og utslipp

Usikkerheten som Menon legger til grunn i forutsetningene i utkast til samfunnsanalyse om framtidas sykehus på Helgeland, må komme tydeligere fram. Ikke minst når det gjelder reiseavstander og pendling.