Sykehusdirektøren: – Endelig beslutning om ny sykehusstruktur tas i februar 2019

Konstituert administrerende direktør Fred A. Mürer og styreleder Frode Mellemvik i Helgelandssykehuset.

Konstituert administrerende direktør Fred A. Mürer og styreleder Frode Mellemvik i Helgelandssykehuset. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Styret i Helgelandssykehuset skal bruke mindre tid og færre millioner enn planlagt før de bestemmer seg.

DEL

I stedet for å bruke 50 millioner kroner og tiden fram til august 2020, slik planen var, skal det nå bli fortgang i sakene. Styret i Helgelandssykehuset skal kutte ned tiden og bruke 45 millioner kroner mindre på utredningen, ifølge konstituert administrerende direktør Fred A. Mürer.

I ei pressemelding redegjør Mürer for hvordan dette skal gå til. Pressemeldinga i sin helhet følger her:

«1. februar skal styret i Helgelandssykehuset avgjøre hvordan 2025-prosjektet skal videreføres. Forslaget beskriver en kortere og enklere prosess der en gruppe med eksterne ressurspersoner skal stå for utredningene. Medvirkning fra ansatte og andre interessenter skal skje gjennom dialogkonferanser.

​- Vår samarbeidspartner Sykehusbygg har anslått at utredningene ville strekke seg fram til august 2020 og koste nærmere 50 millioner kroner dersom vi skulle utrede alle de vedtatte alternativene etter opprinnelig plan. Tids- og kostnadsbildet gjorde det helt nødvendig å se på en ny organisering av prosjektet – det har også vært en klar bestilling fra styret, opplyser konstituert administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Fred A. Mürer. Han presenterer nå en sak for styret der det foreslås at utredningsarbeidet skal gjøres av en ekstern ressursgruppe, i tett samarbeid med sykehusets egen organisasjon, kommuner og primærhelsetjeneste. Etter planen skal endelig beslutning om ny sykehusstruktur og lokalisering tas i februar 2019. Kostnadene er stipulert til 5,3 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de 10 millioner kronene som allerede er innvilget til denne fasen av prosjektet.

Krevende prosess

- Vi har erfart at prosessen er utfordrende både for egen organisasjon og for samfunnet rundt. Spørsmål om sykehusstruktur skaper et sterkt engasjement, og dette engasjementet skal vi ivareta også i den nye organiseringen. Måten vi tenker å involvere egne ansatte og omgivelsene på skal sikre at det lokale perspektivet kommer godt fram, selv om de som skal gjøre selve utredningene og foreslå endelig struktur og lokalisering kommer utenfra. Slik kan vi løsrive oss mer fra sterke lokale interesser og få et mer overordnet og tverrfaglig perspektiv, sier Mürer. 

Ressursgruppe

Den eksterne ressursgruppa er satt sammen av ekspertise på helsefaglige spørsmål, sykehusstruktur og samfunnsplanlegging. Brukerne er representert i gruppa, det samme er Helse Nord. Hovedoppgaven til gruppa er å foreslå alternativer for endelig struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus. Den største forskjellen mellom ny og gammel organisering er at Helgelandssykehuset nå går bort omfattende konsekvensutredninger med tilhørende høringsrunder for alle de ni alternativene som foreligger. Plan- og bygningslovens metodikk legges til side til fordel for en raskere og mer effektiv gjennomføring, uten av det skal gå utover kvaliteten på de helsefaglige og samfunnsmessige utredningene.

Høringssvarene

- Vi har lyttet til de rådene vi har fått fra Sykehusbygg når det gjelder sammensetningen av gruppa. Medlemmene er blant landets fremste eksperter på sine områder, og vi har full tiltro til at de vil kunne løse oppgaven til det beste for Helgeland. Alle høringssvarene som kom inn i forbindelse med forslag til planprogram inngår som en del av grunnlagsmaterialet de skal arbeide ut fra. De starter dermed sin jobb med et god innblikk i hva kommuner, fylkeskommune, fagmiljø og andre interessenter tenker og mener rundt disse spørsmålene, sier Mürer.»

Foreslåtte medlemmer i den eksterne gruppa:

  • Helge Torgersen
  • Andreas Moan
  • Brynjulf Ystgaard
  • Aud Tennøy
  • Tor Medalen
  • Arne Ketil Hafstad
  • Geir Tollåli
  • Liv Haugen

Artikkeltags