Tillitsvalgte og ansatte ved sykehuset i Rana: – Grensa er nådd. Vi ser at vi ikke blir tatt hensyn til, mens støyen og det negative fokuset sørfra finner gehør, også i Helse Nord