Fagmiljøet i Sandnessjøen var selv med på avgjørelsen om å stoppe kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset, for at tallene som skapte bekymring kunne sjekkes ut. Så skrev de leserbrevet som gjorde saken offentlig

Opplysningene som kommer frem i møtereferatene stemmer overens med informasjon som Rana Blad er gjort kjent med tidligere, men står i kontrast til bildet som blant annet det kirurgiske fagmiljøet i Sandnessjøen har bidratt til å skape rundt den midlertidige stengingen.