Her er styret i Helse Nords enstemmige vedtak

Vedtaket som et enstemmig styret i Helse Nord til slutt falt ned på ble framsatt av styremedlem Svenn Are Jenssen fra Bodø.