Styret i Helse Nord tar til orientering at kreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen er funnet trygg, men vil vite mer til neste styremøte: – Min bestilling går til ho Hulda