Nordland legeforening kan ikke støtte ressursgruppas forslag om å legge et fremtidig felles akuttsykehus til Mo i Rana: - Sentralt på Helgeland er sør for Korgfjellet