Framtidas sykehus på Helgeland, lokalisering og struktur, blir klart før jul. Nå er det bestemt hvem som skal utføre samfunnsanalysen

Helgelandssykehuset har avgjort hvem som skal gjennomføre samfunnsanalysen, og hvem som får oppdraget med å oppdatere den alternativskillende økonomiske analysen.