Om varslingssakene i Helgelandssykehuset: - Ingen kritikkverdige forhold er avdekket

Ingen av varslerne har fått medhold i de til sammen fire varslingssakene bestående av 22 påstander om kritikkverdige forhold ved Helgelandssykehuset.