– Det er naturlig at administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, med sin nærmeste stab, er på flyttefot relativt umiddelbart

Det sier ordfører i Alstahaug, Peter Talseth. Nå tar han til ordet for at Høies vedtak om å flytte administrasjonen i Helgelandssykehuset fra Mo til Sandnessjøen gjennomføres raskest mulig.