Intern arbeidsgruppe vil samle framtidas fødetilbud i ett felles fagmiljø på Helgeland. Når sekundene teller handler det ikke om bygg, men hvor fort ambulansen kommer til deg og hvilket utstyr den har med