Klare for konseptfasen: – Nå skal Helgelandssykehuset begynne å jobbe som ett, på tvers av geografi og bygg

– Vi skal bygge det beste lokalsykehuset i Norge. Nå er vi et steg videre. Det er grunn til å glede seg over det.