Flere alvorlige hendelser: Helgelandssykehuset rapporte vikarlege til Fylkesmannen

Etter å ha registrert mange og alvorlige avvik på svært kort tid, så Helgelandssykehuset seg nødt til å melde inn en vikarlege til Fylkesmannen. Bakgrunnen er pasientenes sikkerhet.