Helgelandssykehuset satser på helsefagarbeidere. Etablerer internt opplæringskontor for å følge opp lærlinger