Bjørn Haug slutter som enhetsdirektør i Helgelandssykehuset

Av

Bjørn Haug har sagt opp stillinga si som enhetsdirektør ved prehospitale tjenester ved Helgelandssykehuset.