SE DIREKTE: Mandag sender vi både fremleggelsen av ressursgruppas anbefaling og den påfølgende debatten

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Helgelandssykehuset  Kveldens debattmøte ser du her direkte fra klokken 1900:

SE DIREKTE: Det blir trolig høy temperatur på kveldens debattmøte om sykehusstrukturen 

Oppdatert 13.35: - Vår vurdering er at det skal være ett stort sykehus på Helgeland, sier Andreas Moan, prosjektdirektør fra Helse Sør-Øst.

- 80.000 innbyggere gir ikke rom for mer enn ett faglig robust sykehus.

Klokken 13.47: - Pasienter på Helgeland vil få hjelp i like stor grad uavhengig av plassering av et stort sykehus, sier Ulrich Spreng, prosessveileder for ressursgruppa.

Klokken 13.59: - Det er lite pendling mellom de forskjellige bykommunene Rana, Vefsn og Alstahaug, sier Aud Tennøy, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

- Det er viktig å hindre at man mister nøkkelpersonell i interimsperioden og ved flytting, sier Tennøy.

- Ved plassering i Korgen eller Leland, gir det ikke tilgang til et variert jobbmarked. Man vil få lang jobbreise ved å bosette seg i en by og pendle dit. Hvis man bosetter seg på stedet, vil eventuell partner få lang jobbreisevei. Vil forvente å bidra negativt rekrutteringsmessig til et nytt sykehus på Helgeland.

- Mo i Rana har størst jobbmarked og flest virksomheter, og kommer derfor best ut i kriteriet om variert jobbmarked. Mo i Rana har størst variasjon i boligmarked og større andel leiligheter. Vår samlede vurdering av boligmarkedet er at Mo i Rana og Rana kommer best ut.

Klokken 14.12: - Mo i Rana kommer best ut, hovedsaklig på grunn av ny flyplass, sier Tennøy som ser på arbeidsreise og rekruttering.

Klokken 14.19: – Det beste for Helgeland er ett stort sykehus og det bør ligge i Mo i Rana, sier Helge Torgersen, leder i ressursgruppa.

- Når vi anbefaler Mo i Rana, er det ikke til å stikke under stol at det medfører utfordringer, men balansen er til Mo i Ranas fordel, sier han videre.

Klokken 14.28: - I vårt alternative forslag, står det mellom Mosjøen og Sandnessjøen. Av de stedene, peker vi på Sandnessjøen, sier Torgersen.

Tidligere: Mandag 3. desember er en av de viktigste datoene for det fremtidige Helgelandssykehuset. Da arrangeres den andre dialogkonferansen om fremtidens Helgelandssykehustruktur.

Konferansen finner sted på Fru Haugans hotell i Mosjøen, og er felles for inviterte representanter fra kommunene, brukerrepresentanter, media, ansatte og tillitsvalgte i Helgelandssykehuset.

På konferansen vil den eksterne ressursgruppa presentere sin foreløpige rapport, og det blir kjent hva som er deres anbefaling for fremtidig struktur og lokalisering av Helgelandssykehuset.

Fremleggelsen av rapporten vil bli sendt direkte på ranablad.no fra klokken 1300 av, og hele konferansen er ventet å vare til rundt 1530.

Senere samme dag holdes det et stort debattmøte i Mosjøen hvor ordførerne i Rana, Vefsn, Alstahaug, Hemnes og Leirfjord, sammen med direktør for Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir og leder for ressursgruppa Helge Torgersen, stiller til direktesendt debatt.

Her kan du se debatten:

Temaet som vil stå i sentrum for debatten er rapporten som altså legges frem tidligere på dagen.

NRKs Ole Marius Rørstad skal lede debatten, som sendes direkte på ranablad.no i samarbeid med NRK Nordland og Helgelendingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken