61 representanter fra hele verden er akkurat nå på et seminar i San Francisco om helsearbeid. Av disse er hele 16 fra Helse Nord og to fra Helgelandssykehuset. Disse to er administrerende direktør Per Martin Knutsen og medisinsk direktør Fred A. Mürer.

I tillegg er tre deltakere fra andre steder i Norge påmeldt. Til sammenligning sender Storbritannia og Canada åtte deltakere hver. Finland sender fire, og India én.

- Råflott

Delegatene skal lære hvordan helsevesenet i California fungerer. Meningen med reisen er blant annet å lære om pasientmedvirkning og ulike typer samarbeid. Seminaret varer fra 22. til 25. april.

Samtidig som til sammen 19 nordmenn er i San Francisco, skjæres det kraftig ned på antall sengeplasser ved Tana distriktspsykiatrisk senter.

Ordfører Frank Ingilæ (Ap) stiller seg undrende til Helse Nords prioriteringer.

– 16 deltakere virker ekstremt råflott. Og hva i all verden skal vi lære av helsevesenet i USA??Det er jo helt på trynet, sier Ingilæ til Finnmarken.

Mye penger

Helse Nord betaler til sammen nærmere 500.000 kroner for reise, opphold og deltakeravgift. Administrerende direktør i Helse Nord Lars H. Vorland forsvarer investeringen.

– En halv million er alltid mye penger, men sett i sammenheng med årlige utgifter på 13,5 milliarder er det ikke så mye, sier Vorland, som selv er i San Francisco.

Seminaret arrangeres av Kaiser Permanente (KP) – et nonprofit helsesystem kjent for gode løsninger innen IKT og finansiering.

Vorland sier Helse Nord over fire år skal bruke 600 millioner kroner på et nytt IKT-system. Systemet baseres på samme tankegang som KP bruker.

Lite å lære

Helse Nord vurderer også å endre sin modell for fordeling av inntekter til helseforetakene, slik KP har gjort.

– Systemet vi har i dag, belønner aktivitet på en måte som ikke alltid ganger de sykeste. Vi mener det KP har gjort er særlig relevant her i Nord, sier Vorland til Finnmarken.

KP måler kvalitet helt ned på klikknivå. Vorland håper Helse Nord kan hente lærdom fra denne organiseringen. Han lister opp flere konkrete ting representantene fra Nord-Norge skal se på.

– En av fire deltakere på seminaret er fra Helse Nord. Hvorfor sender dere så mange?

– Direktører og fagsjefer i de enkelte foretak skal lede utviklingen både i de enkelte foretak og regionen samlet. Vi ønsker at de samme ideer skal ligge til grunn, svarer Vorland.

Med Vorland på reisen er blant andre Hans Petter Fundingsrud, direktør i Helse Finnmark, og medisinsk fagsjef Harald Sunde.

I et åpent brev beskriver Vorland hvordan USA mangler et likt, universelt helsesystem finansiert av skattekroner.

– Slik sett er det lite å lære av systemet deres. Samtidig er USA langt framme på områder som organisering og IKT, skriver Vorland.

  • Er det riktig av Helse Nord å bruke 500.000 kroner på ei slik reise? Si din mening i kommentarfeltet under.