Dag i Eldrerådet om forslag til kutt i helse og omsorg: – Politikerne må unngå forverring av tjenestetilbudet