Hemnes får millioner til bredbåndsutbygging

DEL

Det er i en pressemelding Hemnes kommune opplyser om at de mottar 4.115.000 kroner i NKOM-tilskudd. Pengene er tiltenkt videre utbygging av høyhastighetsbredbånd i kommunen.

Summen utgjør omtrent halvparten av den estimerte kosten for utbygging av Tustervatnområdet.

- Dette er et fantastisk tilskudd å få, og gjør det mulig å knytte områder som i dag er nesten helt uten nett til det digitale fellesskapet.  Jeg er svært glad for Nordland Fylke bidrar til at det er mulig å bygge ut på slike plasser, sier ordfører Christine Trones, i en kommentar.

Nå skal et mulig Tustervatns-prosjekt detaljplanlegges, ut på anbud og finansieres opp gjennom et eventuelt vedtak i kommunestyret. Tilskuddet fra NKOM gir en mulighet til å starte på denne prosessen for neste området som er prioritert i kommunens Plan for digital infrastruktur.

Samtidig med egen utbygging jobbes det opp mot kommersielle aktører for å gi et bedre tilbud i områder der disse er tilstede. Til sammen skal dette over tid gi nødvendig infrastruktur til innbyggerne i Hemnes.

Artikkeltags