Enighet om at kuttene blir vonde for å få orden på økonomien: – Ingen sektor kan skjermes

- For at Hemnes skal overleve som en kommune i framtida må vi ta vonde og strukturelle kutt. Det vil merkes, sier ordfører Christine Trones i Hemnes.

- For at Hemnes skal overleve som en kommune i framtida må vi ta vonde og strukturelle kutt. Det vil merkes, sier ordfører Christine Trones i Hemnes. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Hemnes kommune bruker mer penger på drift enn de tjener. Det er ikke bærekraftig. Nå loves det vonde kutt.

DEL

I en pressemelding fra ordfører Christine Trones og gruppelederne i kommunestyret slås det fast at det er en stor og tverrpolitisk vilje til å bygge en kommune for framtiden – innenfor de økonomiske rammer som kommunen vil ha framover.

– Det er politisk vilje til å snu hver en stein og ta nødvendige grep for å sikre at kommunen bevarer økonomisk kontroll og handlefrihet, skriver de.

Denne enigheten om å snu steiner for å finne kuttmuligheter er det kommunestyret kom fram til etter en to dager lang økonomisamling på det kristne leirstedet Karihaug i Bleikvasslia.

Mister kraftpenger

Forklaringen på kommunens økonomiske uføre er veldig enkel. Kommunen opplever et kraftig fall i kraftinntektene.

– Hemnes har på de to siste årene fått redusert de årlige inntektene med om lag 20 millioner kroner. Kommunen regner med et ytterligere inntektstap på fem millioner kroner hvert år på kort sikt. På lengre sikt kan inntektssvikten bli enda større, skriver ordføreren og gruppelederne.

I den vedtatte økonomiplanen ligger det en forutsetning om administrativ innsparing på 10 millioner kroner, som forutsettes tatt ved effektiviserings- og forbedringstiltak i dagens organisasjon. Dette er en oppgave som ligger innenfor rådmannens ansvarsområde. Her har jobben allerede startet. Rådmannen understreker at samlingen ga støtte til å fortsette prosessen, og øke farten på denne.

Må ta varige grep

Meldingen fra ordfører Christine Trones, opposisjonsleder Tord Johansen og rådmann Amund Eriksen var at det må tas varige grep, for å få kontroll på den økonomiske utviklingen. Slike grep er nødvendige om kommunen skal kunne eksistere som en egen kommune i framtida.

Samtlige partier fremmet ønske om å legge partipolitiske skillelinjer til side. Målet er at de sammen skal finne fram til gode og varige løsninger. Partiene enes om at «hver stein skal snues» for å finne langvarige og helhetlige løsninger.

Nevnte ikke skoler eller barnehager

Under samlingen kom det gode ord om at det skal kuttes og gjøres strukturelle grep, men de ble ikke pekt på hvor kuttene skal komme. Ingen la på bordet en liste over hvilke kommunale institusjoner som kan bli fjernet eller slås sammen. For å komme i mål må politikerne bli konkrete. Da handler det om hvilken bygd eller bygder som mister sin nærmiljøskole, om hvilke barnehager man skal ha, om det er liv laga med to helsestasjoner og to omsorgssenter. Dette vil bli tema under den neste økonomisamlingen for å finne fram til varige kutt, som skal gjennomføres før påske i midten av mars.

Vil gjøre vondt

– Det er ingen tvil om at vi må se på strukturelle endringer for å komme i mål. Ingen sektor kan skjermes. Grepene vi nå gjør vil gjøre vondt, sier ordfører Christine Trones

Hun forteller det er et mål å komme ut med en struktur som gjør at det er betraktelig bedre å bo i et selvstendig Hemnes enn å være en utkant i en av våre nabokommuner.

– På noen områder vil innbyggerne kanskje til og med få bedre tjenester enn i dag, sier ordfører Christine Trones.

Opposisjonsleder Tord Johansen fra Hemnes Arbeiderparti slutter seg til med å si at alle må bidra.

– Politikere, administrasjonen og innbyggerne må gjøre sitt for at Hemnes fortsatt skal være en egen kommune, sier Johansen.

Han poengterer at den må være god å leve og bo i.

Artikkeltags