Henter ut mer ny grønn kraft for å varme opp og gi lys i 2.500 husstander uten å ødelegge mer natur