Hemnes topper UNICEFs rangering av oppvekstkvaliteten hos kommuner i Norge - Rana er tredje dårligst i Nordland

Hemnes topper UNICEF Norges liste. Her er det Hemnes barnehage som er på konsert i parken under Hemnesjazz.

Hemnes topper UNICEF Norges liste. Her er det Hemnes barnehage som er på konsert i parken under Hemnesjazz. Foto:

Kommunen topper UNICEFs rangeringer av kvaliteten i barns oppvekst og levekår blant norske kommuner.

DEL

Det er i en pressemelding fra Hemnes kommune det fremgår at kommunen rager øverst på lista over norske kommuner i en årlig analyse som tar for seg kvaliteten i barns oppvekst og levevilkår.

UNICEF Norge har utført analysen siden 2015 og ser på hvor mye penger hver enkelt kommune i Norge bruker per barn, og i hvilken grad de leverer de tjenestene barn har krav på. De fem områdene som måles er barnehage, grunnskole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud. Analysen er basert på kommunenes egne rapporteringer til Statistisk sentralbyrå, og rangerer kommunen på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best. Tallene som brukes til analysen er et gjennomsnitt for de tre siste årene.

Hemnes topper analysen for 2018 med en totalscore på 4,08. Dermed har kommunen tatt hoppet til toppen etter at de i 2017 lå på en 10. plass.

- Jeg er både veldig stolt og veldig glad, først og fremst er jeg glad på vegne av barna.  Dette viser at systematisk arbeid over tid gir resultater. Det har hele tiden vært et overordnet mål å skjerme barn og unge, samt videreutvikle tjenestene som er direkte knyttet til dem.  Dette viser denne rapporten at vi har lyktes med.  Og så må jeg si at å være best i landet kjennes godt ut. Nå er det viktig å ikke la dette bli en sovepute, vi må fortsatt ha trykket oppe og levere tjenester av god kvalitet, uttaler ordfører Christine Trones.

Rana tredje dårligst i Nordland

På plassene bak Hemnes følger Karlsøy, Tinn, Nore og Uvdal, Sunndal, Vinje, Lyngen, Namsskogan, Hemne og Ål.

For de andre kommunene på Nord-Helgeland er resultatene slik:

Rana: 2,26

Nesna: 3,24

Lurøy: 3,19

Verken Træna eller Rødøy har fått en score. Det skyldes manglende datagrunnlag. Også en rekke andre kommuner i Norge mangler en score i analysen til UNICEF Norge. Totalt er det 22 kommuner i Nordland det ikke finnes en score på.

For andre kommuner i Nordland er resultatene slik:

Bodø: 2,61

Narvik: 2,65

Sømna: 3,11

Vega: 2,63

Alstahaug: 2,88

Leirfjord: 2,84

Vefsn: 3,12

Hattfjelldal: 2,81

Dønna: 2,30

Meløy: 2,57

Gildeskål: 2,69

Fauske: 3,16

Hamarøy: 2,75

Tjeldsund: 3,44

Vestvågøy: 2,52

Vågan: 2,03

Hadsel: 2,82

Øksnes: 2,14

Sortland: 2,46

I en rangering i Nordland er det da, selvsagt, Hemnes som topper lista.

Hemnes er etterfulgt av Tjeldsund, Nesna, Lurøy og Fauske på de neste plassene.

Helt nederst finner vi Vågan med 2,03. På plassene over Vågan finner vi Øksnes, Rana, Dønna og Sortland.

Rana er altså tredje dårligst i Nordland av de kommunene det finnes en score på. På landsbasis ser det litt bedre ut. Der har Rana 79 kommuner bak seg på lista.

Her skal det nevnes at analysen til UNICEF Norge påpeker kun forskjellene mellom kommunene og går ikke inn i årsakssammenhenger.

UNICEF uttaler i sin pressemelding at pengebruk på området ikke utgjør hele bildet.:

«Man kan tenke seg at kommuner med samme økonomiske rammevilkår i utgangspunktet burde gjøre det likt, men det er altså ikke nødvendigvis slik. Et eksempel er Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Den er best av fem på rangeringen, men hele 146 kommuner bruker mer penger enn dem.

Det er likevel klart at kommunenes budsjett spiller en stor rolle. Felles for de ti kommunene på topp, er at de bruker mer penger enn landsgjennomsnittet på barn og unge. De leverer spesielt bra innenfor helsetjenester og kulturtilbud.»

Hos UNICEF Norge kan du gå nærmere inn for å søke opp ytterligere tall samt se hvordan din kommune leverer innenfor de ulike sekstorene.

Artikkeltags