Asgeir kjøper 7,8 tonn tung flyplassfreser for å rydde snø oppå Korgfjellet