Statens helsetilsyn har gitt advarsel til fastlege i Hemnes