Eier Oddrun Angelsen Kyllingmo forteller at nylig slapp de 30 kyr, 12 kviger og 28 kalver av rasen Aberdeen-Angus på sommerbeite øverst i Bryggfjelldalen på kulturbeite til grunneier Arild Inderdal. Disse svarte dyrene beiter langs den merka turiststien mot Gråfjellhytta nært Okstindbreen.

Viktig med hund i bånd

– For oss er det viktig å fortelle folk at de kan møte dyrene våre der og at de som går på tur med hund holder dem i bånd inntil seg. Det anfefales ikke at man går rett gjennom flokken med hund, sier hun.

Angelsen Kyllingmo forteller at dyrene ikke normalt oppsøker folk, siden de ikke trives med å være nært fremmede.

Gå til siden om flokken kommer

– Det gamle kulturbeitet er stort, så det er slett ikke sikkert man ser kyrne der om man går på tur. Skulle man imidlertid være der og flokken kommer springende, er det bare å gå til siden, sier hun og poengterer at avlsoksen er hjemme.