Hoppende glede

Artikkelen er over 15 år gammel

HEMNES/RANA: Kari Edvartsen og Knut Erling Jørgensens trampoline kan stå og brukes der den har stått og blitt brukt i to sommerhalvår – til naboens store forargelse.

DEL

– Vi er hoppende glade, for å si det sånn, sier Kari Edvartsen, etter at hun og mannen Knut Erling Jørgensen tirsdag ble blankt frifunnet i forhold til naboenes krav om å flytte ei trampoline.

– Jeg bare håper at saken nå er opp og avgjort. Den tida dette har stått på har vært ei belastning, sier Edvartsen.

Saksomkostninger

Kravet om å få trampolinen fjernet var fremmet av Geir Karstensen og Terese Karlsen, som har irritert seg kraftig over naboens trampoline i Skjæranveien på Hemnesberget. De mener at trampolinen, som står to-tre meter fra deres balkong, medfører en uutholdelig støy, og stevnet derfor naboene Kari Edvartsen og Knut Erling Jørgensens for retten med et krav om å få trampolinen fjernet.

I retten har Karlsen og Karstensen tapt saken fullstendig og Edvardsen og Jørgensen har vunnet fullstendig:

Rana tingrett slår fast at trampolinen kan stå plassert og brukes der den har stått siden den ble kjøpt våren 2002. Og saksøker dømmes til å dekke naboenes saksomkostninger med totalt 40.519 kroner.

Ikke uturvande

Tingretten påpeker i sin dom at ei trampoline kan medføre ulempe i form av støy, men at dette er en rimelig ulempe som man må regne med når man er bosatt i et boligstrøk. Trampolinebruken er således ikke ulovlig etter naboloven.

– Bruken av trampoliner som lekeanretning er i dag relativt vanlig, og må således kunne betegnes som ventelig i et alminnelig boligstrøk. Retten finner grunn til å understreke at det i naboforhold må kunne forventes at det tidvis utveksles sjenerende støy, er noe av det dommerfullmektig Rolf Selfors påpeker i dommen.

Selfors påpeker videre at det ikke foreligger noe som tilsier at Edvartsen og Jørgensens plassering av er å anse som «uturvande» (unødvendig). Dermed er ikke plasseringen i strid med naboloven i forhold til dette.

Retten konkluderer videre med at det ikke er grunnlag for å dømme trampolinen flyttet til andre steder på eiendommen, både fordi man slår fast at plasseringen ikke er noe brudd på naboloven, og fordi at de alternativer som saksøker har skissert ikke synes godt egnet.

Retten også fast at det ikke foreligger noen sjikanøs hensikt med plasseringen og bruken av trampolinen.

Opphevet

Før saken havnet for tingretten, har konflikten vært forsøkt løst både i konfliktrådet og Hemnes forliksråd. Saksøker var misfornøyd med utfallet i begge instanser, og stevnet naboene inn for retten. Dermed er det også på det rene at dommen fra forliksrådet, hvor bruken av trampolinen ble satt til to timer pr. dag mellom klokka 15 og 21, ikke lenger er gyldig.

– Ettersom forliksrådets dom ble angrepet ved stevning, er den ikke lenger gjeldende, bekrefter dommerfullmektig Rolf Selfors.

For den saksøkte part betyr dette at trampolinen nå kan brukes uten å måtte ta hensyn til den totimers-grensa som ble satt ved forliksrådets dom.

Artikkeltags