Torsdag raste passasjererne. Fredag skjedde det samme og Oda (28) strandet ble i Bodø