Innen norsk prosessindustri er bedriftene innenfor portene til Mo Industripark unike. Ikke noe annet sted er det slik at avfall i en produksjonsløype blir en verdifull innsatsfaktor hos nabobedriften.

– Dette gjør industrimiljøet i Rana unikt i nasjonal målestokk, sier forskningsdirektør Jack Ødegård i SINTEF, som forteller at det spesielle industrimiljøet i Rana var grunnen man etablerte datterselskapet SINTEF Helgeland, som skal fokusere på forskning og innovasjon rundt slik sirkulær økonomi.

– Målet er å bringe fram ideer til enda mer innovasjon, som bedriftene kan sette ut i livet, sier han.

I dag jobber det fire ansatte ved kontoret i Rana. På sikt er det målet å komme opp imot 15 stillinger.

Siden kontoret i Rana er den avdelingen i SINTEF, som fokuserer på sirkulær økonomi, var det også naturlig at de var vertskap for Sintefs internasjonale konferanse rundt temaet.

– Vi starter med å tenke sirkulær økonomi i prosessindustrien, men mulighetene er mange innen alle mulig bransjer. Det handler om å skape økte verdier ved å bruke råvarene rettere, sier Ødegård.