Gå til sidens hovedinnhold

Ingen ny rettssak før nyttår

Artikkelen er over 6 år gammel

Ekteparet Ribe har anket tingrettens dom til lagmannsretten. Påtalemyndigheten anker ikke.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar opplyser at det kun er ekteparet Ribe som anker. Det ble vurdert om statsadvokaten ville anke på de to tiltalepunktene Ribe ble frifunnet for, men dette ankes altså ikke.

– Anken fra ekteparet ligger nå hos lagmannsretten som skal ta den opp til vurdering. Der vil de finne ut om de gir sitt samtykke til at anken fra tas til følge, forteller Høiskar.

Videre sier han at han tror det kan ta tid før retten har vurdert anken.

– De har mye å gjøre, så jeg tror de vil bruke god tid på å bestemme seg for om den blir berammet. Det skjer nok ikke noe før etter nyttår, forklarer han.

Anker på alle punkter

Strafferammen i saken gjør at ekteparet ikke har automatisk rett til en ny hovedforhandling i lagmansretten. Det kan ta litt tid før saken eventuelt kommer opp i retten igjen.

Forsvarer for Odd- Harald Ribe og hans kone, Asbjørn Erling Krantz, forteller at de anker på alle punkter de ble funnet skyldige i.

– Vi har blant annet begrunnet dette med at vi har det vi mener er bevis for at det ikke var mulig å forfalske dokumentene det er snakk om, forklarer Krantz med henblikk på tiltalepunktet som dreide seg om dokumentfalsk.

Nye sentrale vitner er også kalt inn, og på grunn av deres tilhørighet vil de prøve og få eventuelle hovedforhandlinger lagt til lagmannsrettens lokaler i Tromsø.

En til forsvarer inn

Advokat Krantz nevner også at det er satt inn en ekstra advokat som vil bistå Odd-Harald Ribe.

– På grunn av at det ble mye for kun èn advokat, har Ribe nå satt advokat Per Danielsen inn i saken. Jeg vil da hovedsaklig representere Ribes kone, sier han.

Dommen mot kona er noe de ser på som meget tvilsomt.

– Vi føler oss ikke trygge på at denne dommen er riktig. Dette bør behandles selvstendig, og med bedre bevis, mener Krantz.

Dømt til ubetinget fengsel

Odd- Harald Ribe ble i juli i Rana tingrett funnet skyldig i grov økonomisk utroskap, dokumentfalsk og brudd på bokførings- og merverdiavgiftsloven. Han ble funnet skyldig på 12 av 14 tiltalepunkter. Den tidligere Coop Helgeland-direktøren ble dømt til ni måneders fengsel, sju av dem ubetinget.

Også Ribes kone ble funnet skyldig, og dømt til 90 dagers fengsel, 70 av dem ubetinget. Hun var tiltalt for medvirkning til økonomisk utroskap.

Kommentarer til denne saken