Innrømmer brudd på etiske retningslinjer

Innrømmer brudd: Bjørn Bech-Hanssen, teknisks sjef i Rana, innrømmer brudd på kommunens etiske regelverk. Det samme slår kontrollutvalget fast.

Innrømmer brudd: Bjørn Bech-Hanssen, teknisks sjef i Rana, innrømmer brudd på kommunens etiske regelverk. Det samme slår kontrollutvalget fast. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen innrømmer at gratis ferietur var brudd på kommunens etiske retningslinjer.

DEL

Teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen har overfor kontrollutvalget gitt til uttrykk at han i ettertid av det omstridte ferieoppholdet i Tyrkia, ser at han har overtrådt kommunens etiske regelverk på et punkt som omhandler at man som ansatt - eller folkevalgt - i kommunen "skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelser eller vedtak".

Bech-Hanssen forklarte seg i går for kontrollutvalget i kommunen om forholdet der han og rådmann Sigmund Johnsen under en ferietur til Tyrkia fikk disponere forretningsmannen Cafer Karans leilighet i Alanya gratis.

Enstemmig utvalg

Kontrollutvalget fastslo for halvannen uke siden at rådmannen har brutt Rana kommunes etiske retningslinjer. Nå har utvalget kommet til samme konklusjon når det gjelder teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen. I begge tilfeller var kontrollutvalgets konklusjon i forhold til Tyrkia-oppholdet, enstemmig.

Punktet man har forbrutt seg mot sier:

«Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Dette betyr at det ikke er tillat for folkevalgte eller ansatte å motta noen form for gaver, eller andre fordeler for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester i behandlingen av konkrete saker.»

Kontrollutvalget påpeker at det ikke har noen betydning for utvalgets vurdering at det var rådmannen som inviterte teknisk sjef til et opphold i leiligheten til Karan. Bech-Hanssen visste at leiligheten tilhørte Karan, og Bech-Hanssen har det overordnede ansvaret for Kunnskapssenterprosjektet i Stakobygget, der Karan leier lokaler.

Orienterte ordføreren

I følge rådmann Sigmund Johnsens redegjørelse for kontrollutvalget, skal ordfører Geir Waage ha blitt orientert om kommunetoppenes lån av ferieleilighet allerede i sommer. Waage skal da ha bedt rådmann Johnsen om å betale leie for lånet av bopel i Alanya. Selv om dette ikke skjedde, skal ordfører Waage ikke ha foretatt seg noe i saken. Ordføreren har heller ikke bedt rådmannen vurdere sin habilitet i forbindelse med forberedelsene av den kommunale byggesaken som berører Cafer Karan. Waage har også konsulertert advokater i KS, som har konkludert med at det ikke er noe i veien for at både rådmann og teknisk sjef kan stå i sine stillinger som normalt, selv om de er satt under politietterforskning for mistanke om korrupsjon, i tillegg til at kontrollutvalget altså har konkludert med at både rådmann og teknisk sjef har brutt på kommunens etiske retningslinjer.

Artikkeltags