Inspirert av utfordringer

Omvisning: Landskapsarkitektstudentene på omvisning. Her langs sjøfronten, som trolig får et bedre utseende om ikke så alt for lenge.

Omvisning: Landskapsarkitektstudentene på omvisning. Her langs sjøfronten, som trolig får et bedre utseende om ikke så alt for lenge. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Mo i Rana er invadert av studenter som vil se på hvordan alt grønt og blått i og rundt byen kan bli bedre tatt vare på.

DEL

34 landskapsarkitektstudenter fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), institutt for landskapsplanlegging på Ås i Akershus, har tatt turen til Mo.

Her skal de se på hvordan det er mulig å utvikle og ta bedre vare på parker, elvedrag og annet grønt og blått i og rundt byen.

– Blågrønne strukturer i urbane områder, kalles prosjektet, forteller professor Kine Halvorsen Thorén, som er lærer for studentene som mandag fikk en omvisning i og orientering om byen og kommunen av Torbjørn Aag fra Kunnskapsparken Helgeland.

De noterte flittig og virket svært så sugne på å gyve løs på oppgavene sine. Noen av studentene skal finne detaljprosjekter mens andre skal lage mer overordnende planer for hvordan det grønne og blå i Mo i Rana kan bli utviklet og tatt bedre vare på.

– Det er 34 studenter totalt, så det kan bli 34 forskjellige forslag, sier Halvorsen Thorén, som forteller at dette er et stort prosjekt for studentene. Prosjektet vil ta to tredeler av studietida deres i høst.

Fra kommunen har studentene fått ti forslag til steder de kan se nærmere på – fra Åga til Båsmo.

– Her er det mange spennende prosjekter, slår hun fast.

– Hvorfor Mo i Rana?

– Landskapsarkitektene må dra utenfor Sinsenkrysset for å se andre deler av landet. Her er det mye flott, og mye å gjøre. Her er det store potensialer, og vi ønsker også å synliggjøre landskapsarkitektfaget i Nord-Norge, sier Halvorsen Thorén.

Aktivitet

– Dette er superspennende, sier student Even Bakken fra Arendal, som har valgt seg Ranelva som tema.

– Jeg vil se på mulighetene for økt bruk av området, med fisking og friluftsliv, men også for sykling og turisme, sier han. Han vil også være med på å lage utkast for hvordan sentrum av byen bedre kan ta vare på vann og grønne arealer.

– Jeg er opptatt av muligheter for fysisk aktivitet. Uorganisert aktivitet – for alle, sier Even Bakken, som ønsker å få elver og bekker opp i dagen for å få de blågrønne strukturene fram.

– Ditt inntrykk av Mo i Rana så langt?

– Det er enkelt å komme i prat med folk, sier han. Og det er noe han setter pris på, for landskapsarkitektene ønsker innspill fra innbyggerne om hvordan de ønsker at byen skal være.

– Vi er kjempeinspirert, understerker Even Bakken.

Stort potensial

Katja Barcha fra Ås er i likhet med Even Bakken for første gang i Rana.

– Her er det et stort potensial. Mye kan bli fint, sier hun og slår fast at byen bærer preg av å ha vokst litt spontant, og at den lett kunne ha blitt litt bedre. Men etter en tur fra Rådhuset, gjennom gågata og ned til Havmannen og til Moholmen, kan hun konstatere at det er veldig mye som er verdt å ta vare på.

– Hvilket tema har du valgt å jobbe med?

– Det har jeg ikke bestemt ennå. Men det er spennende med sentrum, og jeg vil også se på andre områder, sier hun.

– Og så ønsker dere ideer fra folk?

– Alt vi lager er jo for folk, så vi vil gjerne vite hva folk savner, trives med eller liker og ikke liker, sier Katja Barcha.

Nye blikk

Studentene fra Ås vil være på Mo til fredag, og de har fått et klasserom ved Campus Helgeland til disposisjon. Tirsdag sponset Kunnskapsparken busstur rundt Mo og lunsj på Campus Helgeland.

– Vi er glade over å få dem hit. De ser byen med nye blikk, og vi ønsker at det skapes publisitet rundt uteområdene, sier arealplanlegger Hanne Marit Mikalsen i Rana kommune. I likhet med kollega Kristin Hamran Brattland er hun en av få utdannede landskapsarkitekter i Nord-Norge.

I forbindelse med prosjektet i Mo i Rana har studentene laget en spørreundersøkelse som de ønsker at folk svarer på.

Du kan delta i undersøkelsen ved å følge denne linken:

Og seinere vil de også gjerne vise fram ideene de etter hvert vil utarbeide.

Artikkeltags