Investerer i omsorg

Hvis politikerne sier ja til rådmannens forslag om å renovere Selfors sykehjem kan det bli aktuelt å flytte noen av beboerne midlertidig til Gruben sykehjem avdeling tre. ? Dette er en av flere grunner til at vi har valgt en gradvis inn-fasing av det nye sykehjemmet, bekrefter omsorgssjef Ann Jorid Virik (t.h) og fungerende distriktsleder område øst, Monica Westvik. Foto: Øyvind Bratt

Hvis politikerne sier ja til rådmannens forslag om å renovere Selfors sykehjem kan det bli aktuelt å flytte noen av beboerne midlertidig til Gruben sykehjem avdeling tre. ? Dette er en av flere grunner til at vi har valgt en gradvis inn-fasing av det nye sykehjemmet, bekrefter omsorgssjef Ann Jorid Virik (t.h) og fungerende distriktsleder område øst, Monica Westvik. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 7 år gammel

Oppgradering av Selfors sykehjem ligger inne i rådmannens forslag til budsjett som politikerne får i hende i dag, tirsdag. Hvis beboere må flyttes mens renoveringen pågår, er første etasje i nye Gruben sykehjem en aktuell løsning.

DEL

– Bygningsmessig oppgradering av Selfors sykehjem ligger inne på rådmannens forslag til investeringer neste år. Dette er sårt tiltrengt, men åpner samtidig for nye utfordringer i renoveringsfasen. Det kan for eksempel bli nødvendig å flytte beboere midlertidig mens renoveringen pågår, og det skal vi få til på en god måte. Første etasje i nye Gruben sykehjem, som formelt heter Gruben sykehjem avdeling tre har vi blant annet ventet med å fase inn slik at den midlertidig kunne ta imot beboere fra Selfors, sier omsorgssjef Ann Jorid Virik.

Mange hull å tette

Ifølge omsorgssjefen er det flere grunner til å vente med å ta første etasje av det nye sykehjemmet i bruk. De kanskje viktigste punktene er, i tillegg til behovet for midlertidige plasser som følge av at Selfors sykehjem skal renoveres, usikkerhet knyttet til framtidige kommunale oppgaver som følge av samhandlingsreformen der det kan komme krav om kommunale døgnplasser og at Rana kommune vil bygge videre på strukturen med mer vekt på hjemmebaserte tjenester som sikrer at alle som trenger hjelp får det, og at hjelpen gis på rett nivå i omsorgstrappa.

– Det koster ni millioner kroner å åpne de siste elleve plassene i Gruben sykehjem avdeling tre, og de pengene har vi ikke. Selv om omsorgsbudsjettet skulle bli tilført disse millionene, så vil jeg bruke pengene på å tette andre hull i budsjettet for neste år og vente med innfasingen av sykehjemsavdelingen, sier omsorgssjef Ann Jorid Virik og fortsetter:

– En del av den hjemmebaserte vinklingen av tjenestene som bygges ut skjer i forhold til demensplanen som politikerne har vedtatt. En demenskoordinator er nylig ansatt slik at det nå ligger til rette for å få på plass et demenslag. Vi skal også få etablert en pårørende skole.

Flere prosjekter

Samtidig gripes det på ny fatt i planene om å bygge cirka 27 nye omsorgsboliger på Selfors neste år. Boligene skal være døgn-bemannet, og vil være som et nesten-sykehjem.

– Dette vil avlaste i forhold til behovet for sykehjem. Stasjonær bemanning er for øvrig et krav fra Husbanken for å få investeringsstøtte, i tillegg til at de også sier noe om hvordan utformingen skal være, sier omsorgssjef Ann Jorid Virik.

Bygging av omsorgsboliger i Mobekken er også snart klar, og skal sluttbehandles i kommunestyret 16. november. Målgruppa er ressurskrevende brukere, unge funksjonshemmede og utviklingshemmede.

– Det satses mye på omsorgssektoren i Rana, konstaterer omsorgssjef Ann Jorid Virik.

Den siste måneden har likevel køen av personer som venter på sykehjemsplass nådd en topp og teller for tiden 20 personer. Det vanlige har vært et snitt på sju-åtte personer.

– Alle i sykehjemskø får forsvarlige helsetjenester i hjemmet mens de venter på plass. Det kan også være at personer får tilbud om korttidsplass i påvente av langtidsplass, presiserer Virik.

I forrige uke presenterte TV2 sin undersøkelse over sykehjemskøen i Norge, og der ble det hevdet at en innbygger i Rana hadde ventet 520 uker, det vil si ti år, på plass i sykehjem. Dette er ikke riktig ifølge omsorgssjefen.

– Ingen venter ti år på sykehjemsplass. Denne innbyggeren venter på leilighet i en helt bestemt omsorgsbolig. Han har fått flere tilbud underveis, men har takket nei fordi han har et konkret ønske om hvor han vil bo. Vi har valgt å la folk stå i kø, også etter at de har fått tilbud og takket nei av personlige årsaker, sier Ann Jorid Virik og legger til:

– I dag får folk plass i bemannet omsorgsbolig når de ønsker det uten ventetid. I Hauknes omsorgsbolig, som er organisert som et borettslag, er det for tiden tre ledige leiligheter.

Artikkeltags