I seks år har folk på Lurøya jobbet for å få på plass ei småbåthavn ved kaiområdet i Lurøysjyen. Først var tanken å legge ut en fysisk steinmolo. Før det kunne gjøres måtte man ha på plass en reguleringsplan, som krevde mye tid og behandling. I tillegg ville en steinmolo kreve betydelige fysiske inngrep i naturen og det var kostbart.

Vi valgte derfor å droppe de planene og satse på bølgedempere av betong. Den slik løsning krevde bare en byggetillatelse. Vi har fått mye til i løpet av et halvt år. Jeg må gi skryt til teknisk etat. Det føles bra å se at kaianlegget kommer på plass, sier Birger Johannessen, leder for Lurøykaia havn.

Rekordlang

Bølgedemperen er hele 180 meter lang. Dette er den lengste bølgedemperkonstruksjonen Marina Solutions AA og produsenten Helgeland Betongflytebrygger noen gang har levert. Tirsdag morgen begynte man på jobben med å montere anlegget i Lurøysjyen, utenfor kaia og restauranten Torshavn.

Det er svært uvanlig å levere ei så lang betongkai, sier salgsansvarlig Oddgeir Kristiansen for Nordland for Marina Solutions.

20 båtplasser

I denne omgang anlegges det 20 båtplasser. I løpet av mai 2012 kommer 30 til.

Foreløpig investerer vi 4,7 millioner kroner i kaianlegget. Når de siste 30 plassene er på plass, har prislappen kommet opp i 5,2 millioner kroner, sier Johannessen.

Han forteller at så langt har de solgt rundt 20 plasser. Disse kan tas i bruk av eierne i løpet av 14 dager.

En må bare vente på at anlegget er ferdig fortøyd, sier lederen for havna.

Ingen naturinngrep

Johannessen liker at havneplanene blir realisert uten noen omfattende naturinngrep.

Det eneste vi skal gjøre på land er å anlegge en parkeringsplass ved det gamle huset til Sjøheimevernet. Bygget skal med tiden også oppgraderes til et servicebygg for den nye kaia, sier han.

Viktig for bygda

Den nye havna vil ha mange fasiliteter å tilby båtfolket, med sin sentrale plassering i Lurøy kommune.

Det vil i alle fall bli nok av gjestehavnplasser. Det er mulig å legge til på utsiden av bølgedemperen, samt ved den 75 meter lange betongarmen som forbinder bølgedemperen med land, sier Johannessen.

Han regner med at det skal gå greit å fylle opp båthavna, siden det hele tiden legges til rette for mer hyttebygging. Skulle behovet bli stort er det mulig å øke antallet liggeplasser betraktelig på sikt.