Ja til vindmøller

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

LURØY: 16 av 19 representanter i Lurøy kommunestyre sa ja til vindkraftplanene på Sleneset. Ordfører Steinar Joakimsen mener mindretallet på tre er et handikap for å presse på for en realisering.

DEL

Ordføreren er glad for at kommunestyret sa ja til vindkraftplanene. Helt siden noen begynte å tenke på muligheten for å hente ut energi og tjene penger på vinden på Sleneset har ordfører Steinar Joakimsen vært en ihuga tilhenger. I forbindelse med etableringen av selskapet Nord-Norsk Vindkraft AS visste han hvor det var fornuftig å sette opp ei mast med en vindmåler.

Det var etter en lang og grundig debatt, hvor både ja- og nei-siden fikk lagt fram sitt syn, at det kom et prinsippvedtak med ja til vindparkplanen.

– Jeg er stolt over å kunne være ordfører etter denne debatten. Det verste er å ikke ha noen mening. For oss her i Lurøy kommunestyre er det ikke ofte vi snakker om investeringer i milliardklassen, sa han.

Ordføreren understreker at veien fram mot en realisering fortsatt er lang. Første hinder kommer i Rødøy kommunestyre, når de skal si sitt i forhold til linjeføringen inn mot Melfjordbotn gjennom Gjervalen.

Handikap

– Hvis vi etter debatten hadde endt opp med et enstemmig vedtak, ville det vedtaket stått seg bedre i forhold til presset opp mot myndighetene og NVE. Mindretallet er et handikap for den videre prosessen, sa Joakimsen.

Han viste til at det innad i Træna hersker en bondeanger etter man der sa nei til vindmølleplanene på Selvær, som kunne ha sikret bedre leveranser av strøm til øygruppen.

Fryktet for flere

Ordføreren medgir at han trodde det skulle bli flere handikap enn de tre som stemte imot.

– Særlig etter hvilken markedsføring og press det har vært fra folk utenfra, satt jeg med en slik frykt. Derfor ble jeg positivt overrasket over at vi endte opp med bare tre nei-stemmer, sier han.

Stemte fritt

– To av neifolkene kom fra din egen partigruppe. Hvordan ser du på det?

– Jeg er klar over det, men innad i partiet valgte vi å la våre representanter stemme etter sin egen personlige overbevisning. Selvsagt kunne vi benyttet partipisken og bundet gruppa. Det ville da bare blitt en neistemme i kommunestyret, sier han.

I fortsettelsen forventer ordføreren at alle uansett meninger om vindmøller jobber for det flertallet mener er til det beste for Lurøy, nemlig en realisering av vindmølleparken.

Joakimsen poengterer at mye energi må legges ned i forhold til fylkeskommunen og fylkesmannen. Han håper at folkene i det regionale forvaltningsnivået ikke motsetter seg næringsutvikling i Lurøy.

– Det vil være urettferdig at et prosjekt som var under planlegging lenge før fylkeskommunen tenkte på å lage en handlingsplan for vindmøller, skal bli straffet for at de var tidlig ute, sier han.

Artikkeltags