Jakter på jerv etter funn av 14 kadaver: - Jegerne var ute i natt og har satt opp viltkamera på de ferskeste kadaverne