Jubel på Selfors

GLAD: Pia Møller, leder i FAU på Selfors ungdomsskole, uttrykker gleder over at det nå kan ligge an til at elevene fra Selfors, Ytteren og Båsmoen samles på en skole, selv om det betyr at ungdomsskolen på Selfors blir lagt ned. Foto: Beate Nygård

GLAD: Pia Møller, leder i FAU på Selfors ungdomsskole, uttrykker gleder over at det nå kan ligge an til at elevene fra Selfors, Ytteren og Båsmoen samles på en skole, selv om det betyr at ungdomsskolen på Selfors blir lagt ned. Foto: Beate Nygård Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Forslaget om å se på muligheten for en ny ungdomsskole på Ytteren faller i god jord på Selfors.

DEL

- Vi er jublende glade, sier Pia Møller som er leder i FAU på Selfors ungdomsskole.

Foreldreutvalget bekymrer seg ikke nevneverdig for at skolen kan komme til å bli nedlagt og elevene der overført til en ny ungdomsskole på Ytteren.

- Fornuftig

- Faglige vurderinger legges nå til grunn og disse veier tyngre enn spørsmålet om lokasjon, sier Møller.

Alle faglige innspill vi har fått går på at det er mest fornuftig å satse på større ungdomsskoleenheter. En viss elevmasse er nødvendig for å sikre bredden i undervisninga og ikke minst i forhold til tilvalgsfagene. I FAU har vi diskutert dette masse og vi har altså landa på at vi tror en større ungdomsskole vil kunne gi elevene et bedre tilbud, sier Møller.

- I valgkampen og også senere har ordføreren vært klinkende klar på at det skal være en ungdomsskole på Selfors. Hva tenker du om at man nå kan komme til å gå bort fra dette løftet?

Dette oppfattes ikke som et løftebrudd, men heller som at man nå har gått i dybden på problematikken, hørt på råd fra faglig hold og på den bakgrunn kommet fram til ei mulig løsning. I FAU på Selfors er det ingen motstand mot løsningea som nå er vedtatt utreda. Med rundt 220 elever er det naturlig at det vil være varierte meninger blant foreldre om dette. Vi setter pris på det signalet som er kommet fra oppvekstutvalge og FAU støtter altså dette. På Selfors ungdomsskole kommer for øvrig to tredeler av elevene fra Ytteren, påpeker hun.

Fritz Grigel, rektor ved Selfors ungdomsskole er svært fornøyd med retninga skolesaken har tatt.

- Det er stor politisk klokskap å snu i en slik sak. Det jeg er aller mest opptatt av er at vi må få dekka behovet for kvalifiserte lærere til mindre fag som språk, musikk og valgfag, og skal vi få det til må vi ha en viss størrelse på skolen. Nå håper jeg på en skole som er framtidsretta, sier han.

Bodvar Moe, FAU-representant og forelder ved Selfors ungdomsskole er enig med Griegel.

- Det er storartet at man nå velger unger og kvalitet foran sted. Det vitner om at politikerne er til stede i det som skjer og har evnen til å endre mening, sier Moe.

Avventende

- Vi har så vidt kommet i gang med FAU-arbeidet dette skoleåret og denne saken har vi derfor ikke fått diskutert ennå, sier Rigmor Øijord som er leder i FAU ved Båsmo ungdomsskole.

- Utover det har jeg foreløpig ingen kommentarer, sier Øijord.

Da det stormet som verst i skolestruktursaken for snart tre år siden, var beskjeden fra det daværende FAU på Båsmo ungdomsskole at de innså at noe måtte gjøre med skolestrukturen og at dette var akseptabelt hvis det ville innebære at kvaliteten i skolen ble heva. FAU advarte likevel mot å legge en ny stor ungdomsskole på Søndre Felt eller på Revelen. De etterlyste at flere alternativ skulle kostnadsberegnes og konsekvensutredes, blant anna det man nå altså skal se nærmere på: Å legge ned Båsmo og Selfors ungdomsskole til fordel for at det bygges en ny ungdomsskole på Ytteren for elevene fra disse to skolene.

Artikkeltags