Kommuneloven krever at underskudd skal dekkes inn i løpet av fire år, men i et lovforslag som passerte statsråd fredag, åpner regjeringen for at kommuner kan søke om dispensasjon fra lovens krav.

– I forbindelse med Terra–saken har jeg sagt at jeg vil vurdere om vi i helt spesielle tilfeller kan gi kommunene noe lengre tid. Nå ønsker regjeringen å åpne for dette, sier kommunal– og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til NTB.

Lovforslaget er generelt utformet, men bakgrunnen for endringsforslaget er Terra–saken, der flere av de åtte berørte kommunene har gjort det klart at de ikke makter å dekke inn tapene i løpet av fire år uten dramatiske konsekvenser for tjenestetilbudet.

– Veldig positivt

– Regjeringens lovforslag er veldig positivt. Det er klart at vi får et helt annet handlingsrom dersom vi får lengre tid på å dekke inn tapene, sier ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal kommune til NTB.

I samarbeid med fylkesmannen i Nordland er Hattfjelldal kommune i gang med å utarbeide en forpliktende plan for hvordan inndekningen av tapene skal skje i løpet av fireårsperioden fram til 2011. Uten forlenget frist med å rydde opp, ville denne planen trolig måttet basere seg på tilskudd av økte skjønnsmidler fra potten som staten årlig tilfører fylkeskommunene.

– Nå ser det ut til at vi får en helt annen mulighet, sier Almås.

"Statlig administrasjon"

Den lille nordlandskommunen Hattfjelldal er kanskje den av de åtte Terra–kommunene som er hardest rammet av risikoinvesteringene i amerikanske verdipapirer via det nå konkursslåtte meglerselskapet Terra Securities. Ordfører Almås har gjort det klart at kommunen hans må under statlig administrasjon dersom tapene må dekkes inn på fire år.

Almås sa dette da Kommunaldepartementet så seint som 2. februar i år fastholdt at fristen måtte overholdes, selv om inndekningen ville gå ut over tjenestetilbudet i kommunene.

Ble bønnhørt

Kort tid etter dette fikk de åtte ordførerne et møte med kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Flere av dem ba på møtet om at departementet måtte gi en slags dispensasjon fra gjeldende regelverk, slik at kommunen kunne få lengre tid på seg til å rydde opp.

Etter møtet signaliserte Kleppa forståelse for kommunens ønske om bedre tid. Til NTB sa statsråden at hun så kommunens ønske om å få utvidet frist som "et uttrykk for at kommunene ønsket å rydde opp på egen hånd".