– Kan stå ferdig i 2017

2017? Avinor sier at flyplassen kan stå ferdig i 2017, men dette avhenger av om regjeringen bevilger penger til prosjektet i 2015.  Skisse: PLU

2017? Avinor sier at flyplassen kan stå ferdig i 2017, men dette avhenger av om regjeringen bevilger penger til prosjektet i 2015. Skisse: PLU

Artikkelen er over 4 år gammel

Avinor stikker gjerne spaden i jorda på Hauan, men først må pengene på bordet.

DEL

Divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken, sier Avinor ser fram til å bygge den nye flyplassen i Rana, men at de venter på penger for å sette i gang.

– Vi starter gjerne med byggingen av en ny stor flyplass i Rana, men først må det vedtas at det skal bevilges penger. Vi har sagt at arbeidet med forprosjekteringen skal være ferdig våren 2015, men for at vi skal starte med anleggelsen av flyplassen må det komme penger. Nå har regjeringen gjennom Nasjonal transportplan sagt at prosjektet skal tilføres penger, men det kommer an på når dette skjer, sier Margrethe Snekkerbakken. og legger til:

– Hvis alt går på skinner kan flyplassen stå ferdig i 2017.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset (H), sier han ikke kan love noen penger til neste år.

– I likhet med andre prosjekter, kan ikke Samferdselsdepartementet si noe nå om hva som vil komme i framtidige statsbudsjett. Det er for tidlig å si noe konkret nå om når en lufthavn kan stå ferdig. Det skal fortsatt gjennomføres ytterligere utredninger, planarbeid og konsesjonsbehandling. I tillegg er det behov for avklaringer knyttet til den totale finansieringen av lufthavnen, sier Aarset og fortsetter:

– Det jobbes derimot aktivt med planfremdriften både fra Avinor og Samferdselsdepartementet, og den konkrete framdriften vil vi komme nærmere tilbake til seinere.

Artikkeltags