Gå til sidens hovedinnhold

Kåret til årets Nordlandsdoktor

Artikkelen er over 12 år gammel

Anette Fosse er kåret til Nordlandsdokter'n 2008.

Selv trodde den engasjerte allmennlegen og helsepolitikeren at hun "bare" skulle til Bodø for å delta i en paneldebatt om prioritering i helsevesenet, sammen med president i Den norske Legeforening Torun Janbu og informasjonssjef i Helse Nord, Kristian Iversen Fanghol.

Aktiv aktør

– Anette Fosse har over mange år vært en aktiv aktør i samfunnsdebatten, og vært involvert i det meste som har skjedd på Helgeland så vel som nasjonalt. Summen av hennes engasjement over flere år i tillegg til at hun som eneste allmennlege sitter i ekspertgruppen som helseminister Bjarne Håkon Hanssen nylig opprettet i forbindelse med en ny samhandlingsreform, er bakgrunnen for at hun tildeles prisen, sier leder i Nordland Legeforening Kirsten Toft, til Rana Blad.

Anette Fosse er allmennlege i Rana og sykehjems lege. Hun er engasjert helsepolitiker med meningers mot. Hun hadde vært fast styremedlem i Den norske Lægeforening i tre år da hun i 2003 trakk seg fra vervet i sentralstyret med øyeblikkelig virkning i protest mot håndteringen av konflikten rundt en tidligere generalsekretær.

I går kveld var det den samme legeforeningen som hedret henne ved å kåre henne til årets Nordlandsdoktor.

– Dette førte til en opprydding internt i legeforeningen og bidro til at vi i dag har en større åpenhet i egen organisasjon enn før. Anette Fosse er modig, i aller høyeste grad, sier Kirsten Toft og legger til:

– Jeg håper det føles godt å få anerkjennelse av sine egne, for prisen er ikke minst et bevis på det.

Brubygger

Fosse karakteriseres som en brubygger og person som er opptatt av å finne løsninger som alle kan enes om. Det må ikke misforstås dit hen at hun viker unna. Anette Fosse har opp gjennom årene vært medforfatter til flere motmeldinger til offisielt oppnevnte arbeidsgrupper. I 1999 gjaldt dette Sørensen-utvalgets innstilling om tilknytningsformer for offentlige sykehus, og i 2001 ildnet hun til ny kamp for lokalsykehuset og advarte mot regjeringens lovforslag som skulle gjøre sykehusene til statlige foretak uten politisk innflytelse. Når vedtakene er fattet, fortsetter hun sitt engasjement der det nytter.

I dag sitter Anette Fosse i styret til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og før det var hun styremedlem i Helgelandssykehuset, som faglig representant fordi det var før politikerne hadde adgang. Da helseminister Sylvia Brustad nedsatte ei arbeidsgruppe for å definere innholdet i lokalsykehusenes akuttberedskap, så ble Anette Fosse bedt om å bli med. Og nå når helseminister Bjarne Håkon Hanssen oppretter en ekspertgruppe sitter Anette Fosse som eneste representant for allmennlegene. Hun er inne i sin andre periode som kommunestyrerepresentant for SV i Rana, og hun er i gang med en doktoravhandling om skrøpelige eldre som hun klart mener burde prioriteres høyere i helsevesenet.

Overrasket

Anette Fosse var uvitende om at hun skulle få tittelen Nordlandsdoktoren seint i går kveld, så det lyktes oss ikke å få kommentarer. Trolig ble hun like overrasket som da hun i 2003 fikk Løvetannprisen som deles ut av Norsk selskap for allmennmedisin til allmennleger som på en eller annen måte har gjort en innsats for allmennmedisinen.

Den gang troppet hun opp med flere flasker løvetannvin som hun skulle overrekke prisvinneren. Det endte med at hun spanderte vinen på styret i stedet.

– Det var en av det største overraskelsene jeg noen gang har fått, sa hun den gang til Rana Blad.